svzo

 

Er was ook dit jaar weer een schoonmaakactie in De Zuidert.

Wijkschoonmaak op donderdag 7 april 2011 van 13.00 tot 15.00 uur.

ook dit jaar was het weer een geslaagde actie!

----

Succesvolle schoonmaakactie in De Zuidert

De Zuidert is weer schoon! Wijkplatform De Zuidert in Emmeloord organiseerde op 18 maart 2010 een schoonmaakactie. Onder het lente-zonnetje staken bijna 200 leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers hun handen uit de mouwen voor hun eigen leefomgeving. Een succesvolle actie, want er werd veel afval verzameld.

 zuidert

De drie scholen die meededen pakten elk een deel van de wijk om schoon te maken. De overige straten werden zo veel mogelijk door de vrijwilligers opgepakt. De wijkwethouder, Leo Voorberg, gaf het startsein. Hij vertelde in zijn speech erg blij te zijn met deze actie. Een goed initiatief van het wijkplatform om aan te haken bij de landelijke acties van Nederland Schoon en NL Doet. Maar, zo vertelde de wethouder, na deze actie is het niet klaar. Want wat straks schoon is, moet uiteraard schoon blijven. Daarmee doelt de wethouder vooral op de ‘snoeproute’ die hopelijk nu schoon blijft. De schooljeugd had er in elk geval zin in, er werd door iedereen hard gewerkt. Een extra stimulans was misschien wel dat diverse buurtbewoners uit hun huizen kwamen om de vrijwilligers te bedanken voor het schoonmaken van de straten.

zuidert

De Organisatie
Stichting wijkplatform De Zuidert bestaat uit 13 enthousiaste bewoners van De Zuidert en komt elke maand bij elkaar om te praten over dingen die spelen in deze wijk. Het doel is om te zorgen voor gerichte aandacht voor deze wijk en het vergroten van de leefbaarheid in de buurten. Het platform is goed bereikbaar (o.a. via de website en e-mail) en gaat in op elke wens, idee of klacht. Het wijkplatform praat regelmatig met haar wijkbewoners over wat er allemaal speelt. Het wijkplatform organiseert diverse activiteiten en probeert knelpunten op te lossen om daarmee de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Voor meer informatie:
www.wijkplatformdezuidert.nl

Wilt u uw eigen actie organiseren en vrijwilligers uitnodigen? Klik hier

 

HOME