svzo  
HELPT U OOK ?  
  


 
 
 

 

 

 


SCHOLENPROJECT TJALKSCHOOL LELYSTAD

Op de dag van het park in 2007 heeft Vera Vreugdenhil
de Tjalkschool bij de SVZO ingeschreven.
De vraag was direct of wij voorlichting wilde geven
over zwerfafval op OBS de Tjalkschool
voor Daltononderwijs.

Natuurlijk hebben wij direct ja gezegd!
In samenwerking met Vera Vreugdenhil, Patricia Honig,
de schoolstaf, vrijwilligers en leerkrachten van de
Tjalkschool en natuurlijk de gemeente Lelystad
werd er een voorlichtingscampagne voorbereid.
Vrijdag 16 mei en 13 juni was het zover, Willem Vos,
de voorzitter van de SVZO, gaf voorlichting over het
ontstaan van zwerfafval vanuit de oertijd tot Heden.
Hij benadrukte hierbij dat vooral de aard en omvang
van het zwerfafval is veranderd van natuurproducten
in kunststoffen.

Er wordt nu veel meer verpakkingsmateriaal
gemaakt van kunstsof dan 20 jaar geleden.
Om het probleem duidelijk te maken werd door de kinderen
in de klas van een klein stapeltje papier een enorme
berg afval gemaakt.
Dit sprak erg tot de verbeelding van de kinderen,
maar ook tot de aanwezige volwassenen.
Vervolgens gingen de groepen 7 en 8 de wijk in om het
zwerfafval daadwerkelijk op te ruimen.
Het was goed te zien hoe de voorlichting
aansloeg bij de kinderen.

Velen gingen eerst het meest belastende zwerfafval zoeken
om op te ruimen.
Men kwam tot de conclusie dat veel bosjes
en struiken zwerfafval
vasthouden wat vaak niet wordt gezien.
Door de bewoners van de wijk Tjalk werd hier positief op
gereageerd.
De bewoners vertelden dat de wijk nog nooit zo
opgeruimd was geweest.

Een pracht resultaat dus!!!
En nu met z’n allen het opgeruimd houden.
De inzet en het enthousiasme van de leerlingen was enorm.
Op de foto’s is te zien hoe.
We kwamen tot de conclusie dat dit voor
herhaling vatbaar is.

Op vrijdagochtend 13 juni werd deze voorlichtingscampagne
vervolgd met de groepen 1, 2 en 3.

Dit was weer een groot sukses, en volgend jaar willen wij
dit weer herhalen.

Ook zijn er intussen meer scholen geïnteresseerd
in onze aanpak, en zijn wij voorbereidingen aan het
treffen voor acties in het komende schooljaar.MAIL of schrijf ons voor een afspraak en dan komen
wij ook bij u op school!

Vind u het leuk om hieraan mee te werken en de
kinderen te begeleiden bij het opruimen?
Neem dan contact met ons op.

naar scholen overzicht

Ook bij u op school? mail of bel ons voor een afspraak!

 

Loading
tjalkv

Ook bij u op school?

tjalk16v

Bekijk hier de foto's van
groep 7 en 8
Bekijk hier de foto's van
groep 1 2 en 3

Lees meer in de
Flevopost artikel 1
artikel 2

tjalk57v

Vera en Patricia