svzo

Tips voor het organiseren van een opruimactie

Werving
Probeer zo vroeg mogelijk mensen te vinden die mee willen doen, dan heb je alvast een kernploeg.
Deze mensen kunnen op hun beurt ook weer mensen uitnodigen om mee te doen.
Als je de actie aan ons doorgeeft met de datum en de plaats, dan doen wij een oproep aan vrijwilligers in de regio.
Uitrusting
Zorg dat je een goede afvalgrijper hebt en een beetje sterke vuilniszakken.
Op plaatsen waar veel verkeer in de buurt is ook een hesje aandoen.
Locatie
Je kent  ongetwijfeld gebieden waar veel zwerfafval ligt en die geschikt zijn voor een opschoonactie.
Kijk niet alleen in hoeverre het gebied vervuild is, maar ook of alle plekken goed toegankelijk en ongevaarlijk zijn. Dus niet langs een (snel)weg! Voer overleg met de verantwoordelijke diensten in de gemeente om een geschikte locatie aan te wijzen voor de actie.
Afvalverwerking
Maak afspraken met de gemeente of de school over het ophalen van het verzamelde vuil en de wijze waarop dit vuil moet worden aangeboden: in vuilniszakken of anders?
Misschien dat de gemeente dit ook wil en kan doen.
Veiligheid
Laat materialen of stoffen welke je niet vertrouwd gewoon liggen, bijvoorbeeld injectienaalden of chemische materialen, breng de dienst openbare werken bij de gemeente er van op de hoogte zodat zij het verantwoord kunnen afvoeren.
Verzekering
Als je vrijwillig opruimt voor svzo ben je meestal verzekerd, ga na of dit zo is door bij een zoekmachine,
bijvoorbeeld Google, Bing of Yahoovrijwilligers verzekering gemeente …(jou gemeente)… in te toetsen.

Ook kunt u gebruik maken van onze affiche
Voor verdere informatie, stuur ons een mail
Alvast succes en maak er een leuke dag van.

Mooie foto's gemaakt? Plaats ze op facebook

HOME