svzo  
HELPT U OOK ?  
  


WAAROM OPRUIMER WORDEN

De SVZO stelt zich ten doel om een samenwerking tot stand te brengen tussen burgers, overheid en bedrijfsleven om zwerfafval: volksergernis nummer één in Nederland tot een minimum terug te dringen.

Het initiatief om zwerfafval terug te dringen is een idee vanuit een eerder door ons genomen maatschappelijk initiatief: Het stichten van de Bataviawerf in Lelystad.
Een opleidingsproject voor jongeren. Jeugdwerkloosheid was in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een groot maatschappelijk probleem.  Nu is dit zwerfafval!
Het Batavia project was een zeer geslaagde samenwerking tussen burgers, Europese overheid en het bedrijfsleven. De opzet vond nationaal en internationaal veel navolging. Het VOC schip Batavia is het resultaat van deze unieke samenwerking. 

Met het vormen van de SVZO is het onze bedoeling om alle individuele opruimers die al verspreid bezig zijn een hart onder de riem te steken, en hun opruimwerk te verenigen en op de politieke agenda te plaatsen.
Gelijktijdig willen wij de groep uitbreiden tot 80.000 á 100.000 vrijwilligers.
Onze wervingscampagne  plaatsen wij in het kader van gezond en nuttig bewegen. Gelijktijdig met het opruimen en uitbouwen van de organisatie, willen wij door positieve aandacht de wegwerpmentaliteit veranderen, hetgeen wij in onze directe omgeving al zien gebeuren.

Onze acties willen wij niet richten op mensen die het veroorzaken.
Niet op producenten van vaak zeer creatief en functioneel bedacht verpakkingsmateriaal.
Ook de overheid is niet alléén verantwoordelijk.
“Het is een zaak van ons allemaal.”

Met uw hulp kunnen wij het zwerfafval aan en wij danken u alvast voor uw medewerking.

DOE OOK MEE

Af en toe een blikje of papiertje opruimen maakt al een wereld van verschil!

 
Loading
bestuur

Doe mee!

jongen

En ruim zo op!