Header image  
   
  
HOME            
   

Uit Flevopost 12 juli 2007

Aanpakken zwerfvuil is begonnen!

Enige tijd geleden berichtten we u over een nieuw initiatief van de geestelijk vader van de Batavia, Willem Vos, namelijk de Stichting Vrijwillige Zwerfvuilopruimers. Vos wil, samen met zoon Jan Vos en Olaf van Dijk, volksergernis nummer een bestrijden. Om te beginnen in Lelystad, maar ook in heel Nederland, wil men vrijwilligers werven om zwerfvuil te lijf te gaan. In Lelystad wordt daarvoor een burgerinitiatief voorbereid, om politieke en financiële steun te krijgen. In deze rubriek kunt u lezen hoe het Vos vergaan is, sinds de eerste publiciteit rondom het initiatief…

De gemeente is positief en vindt het een goed plan voor een burgerinitiatief. Inmiddels hebben wij, met steun van buren vrienden en sympathisanten 150 handtekeningen verzamelt. Een raadsvoorstel is in voorbereiding. De bedoeling is dat Lelystad het proefproject wordt, waarmee wij ervaring opdoen, om de activiteiten verder landelijk uit te breiden. We moeten het vliegwiel in beweging brengen.
Op dit moment gebeurt dat met de beperkte middelen van familie en vrienden. Toch is al veel bereikt: De stichtingsakte is getekend, we hebben een logo, onze website werkt goed, de reacties druppelen binnen.
Op zondag 3 juni hebben we deelgenomen aan de dag van het park in het Bultpark. Het was een leuke dag, er werd enthousiast gereageerd. De Sector Stadswerken Wijkbeheer had een kraam, petten en grijpers ter beschikking gesteld. Ieder nieuw lid ontving een gratis pet en grijper. Er meldden zich 64 mensen aan als lid: van harte welkom bij de SVZO.
Uit de gesprekken bleek dat veel mensen al beperkt opruimen, maar dat niet zien als een bijdrage. Alle beetjes helpen, om lid van de SVZO te zijn is het voldoende om het eens te zijn met de doelstellingen en naar eigen inzicht, tijd en plaats een bijdrage levert. Het staat onder de website: Niet iedere dag, de hele week maar af en toe een blikje of papiertje opruimen maakt al een wereld van verschil.
Een aantal mensen die op het artikel in de FlevoPost reageerden, vroegen zich af waarom voor deze klus geen beroep deden op de jeugd, zoals bij de bouw van de Batavia. De bouw van de Batavia was een opleidingsproject voor jongeren, voor het opruimen van zwerfafval willen wij niet in eerste instantie een beroep dien op de jeugd, maar natuurlijk zijn zij van harte welkom als junior lid. Bij dezen wil ik een beroep doen op de Lelystadse Scholengemeenschappen om samen met leerlingen de scholen vrij te houden van zwerfafval.
De volgende uitdaging is om de stichting onder de aandacht te brengen van een breed publiek. We meten schipperen met de financiële mogelijkheden, dus gratis adverteren, mond tot mond reclame, ideeën en aanbiedingen zijn welkom. Vanuit een groeiende bekendheid willen we het bedrijfsleven benaderen voor financiële deelname in de vorm van partnerschap.
Uit de praktijk: Sinds de SVZO bekend is, merk ik dat de hoeveelheid zwerfafval op het industrieterrein Flevopoort, waar wij wonen, minder wordt.
Ook rondom de bedrijfsgebouwen ligt minder afval, het geeft voldoening en de overtuiging dat het niet onmogelijk is.
Bezoek onze website wordt lid of donateur. www. svzo.nl.
Willem Vos

HOME