svzo  
   
  
HOME            
   

Willem Vos bindt strijd aan met zwerfafval
13 04 2007

LELYSTAD – Wie dacht dat Willem Vos de rest van zijn leven achter de geraniums zou gaan zitten, heeft het mis. De man die Lelystad de Batavia heeft gegeven, en daarmee in moeilijke tijden Lelystad positief op de kaart heeft gezet, heeft zich op een nieuw project gestort. Dit keer wordt er niet iets gebouwd, maar juist bestreden. Samen met zoon Jan Vos en Olaf van Dijk heeft hij de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers opgericht. De stichting wil landelijk de strijd met zwerfvuil aangaan. De gemeente is enthousiast over het initiatief.
Door Kees Bakker

Zie foto rechts bij Menu-pagina.Willem Vos (midden), met naast hem rechtszoon Jan Vos en Olaf van Dijk links. (Foto: Fotostudio Wierd)

De stichting komt als geroepen, als we opinieweekblad HP De Tijd mogen geloven: zwerfvuil is de volksergernis nummer een. Vos is in zijn buurt al regelmatig te zien, als hij perken en plantsoenen ontdoet van het zwerfvuil. Maar het lijkt een onbegonnen strijd. Juist daarom wil de stichting die strijd aangaan, en mikt men op een landelijke dekking.
`Er zijn al zoveel mensen actief: in Lelystad, maar ook in andere dorpen en steden. Ons doel is niet om die mensen voor de voeten te lopen, maar juist om ze een hart onder de riem te steken,' legt Vos uit. Door mensen die zwerfafval te lijf gaan te ondersteunen, met materiaal, koffie, broodjes en uitjes, moeten deze mensen meer dan nu het gevoel krijgen nuttig werk te verrichten. `Men kijkt toch vaak een beetje vreemd tegen je aan, als je ergens troep staat op te ruimen', meent Vos. Daar moet dus een omslag in plaatsvinden, een mentaliteitsverandering.
Dat begint bij het opruimen zelf. `Mensen moeten het leuk gaan vinden. Het gaat niet alleen om de buurten netjes te maken en te houden. De overheid drukt mensen bijvoorbeeld op het hart meer te gaan bewegen. Nou, dat kan ook prima door het opruimen van zwerfafval. Dat lijkt me toch een mooi voorbeeld van gezond en nuttig bewegen', zegt Vos enthousiast. Volgens hem willen Nederlanders namelijk best 'bewegen', als dat ook maar enig nut heeft.
Daarnaast is er het sociale aspect. Opruimen kun je alleen doen, maar ook met een groep. Het gebeurt op straat, dus er is gelijk wat toezicht. En het gebeurt in de buitenlucht, ook dat is gezond. En de straat en buurt knappen er van op, hetgeen het leefmilieu weer ten goede komt.
Vos hoopt zo 80.000 tot 100.000 Nederlanders in beweging te krijgen. De stichting moet daarbij ondersteunend werken, en heeft daarbij in eerste instantie de gemeente nodig. Die zou bijvoorbeeld prikkers, grijpers, afvalzakken en containers ter beschikking kunnen stellen.
De stichting wil de schoonmaakacties coördineren, en waar nodig ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het verzorgen van koffie en broodjes. Zo hoopt Vos uiteindelijk twee busjes te kunnen aanschaffen, vol met materiaal en catering,om daarmee door heel Nederland lokale opruimacties te gaan ondersteunen. Het kan ook door uitwisselingen tussen steden te organiseren, waarbij mensen elkaar helpen op te ruimen. Ook zou de stichting een landelijke centrale moeten vormen, waar zwerfvuilbestrijders met elkaar in contact kunnen komen. Als dat eenmaal loopt, valt aan meer dingen te denken. `Gezamenlijke uitjes. Deelnemers die korting krijgen bij pretparken. Je kunt aan van alles denken.'
Steun van sponsoren is daarbij onontbeerlijk. Ook daar wil men naar op zoek gaan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan bedrijven in de verpakkingsindustrie. Of een frisdrankfabrikant, waarvan de blikjes veel op straat liggen. Of een hamburgerketen, wiens leeggegeten verpakkingen je veelal op straat tegenkomt. Uiteindelijk denkt de stichting met een budget van 2,5 miljoen euro heel Nederland te kunnen bestrijken.
Bij het werven van opruimers wil de stichting zich vooral richten op ouderen. `De jeugd moet je hiermee niet lastigvallen', vindt Vos, die bij de Batavia toch altijd met jongeren heeft gewerkt. `Ja, maar jongeren zijn met andere dingen bezig. Het gaat juist om de grote groep mensen met een pensioen. Voor hen is het bewegen ook extra belangrijk.'
Wat verder belangrijk is, is dat de opruimacties positief zijn. `Het gaat er niet om mensen die zwerfafval veroorzaken terecht te wijzen. Er zullen altijd mensen zijn die met hun vingertje klaar staan, maar wij willen alle acties positief houden. Daarmee bereik je eerder een mentaliteitsverandering, dan door mensen te wijzen op wat ze allemaal fout doen.'
Gemeenten kunnen profiteren van de stichting. Natuurlijk, ondersteuning in de vorm van opruimmateriaal is nodig, maar de opruimers kunnen de gemeente ook van een hoop informatie voorzien. Waar is er doorgaans veel zwerfafval, waar zouden een aantal extra vuilnisbakken uitkomst kunnen bieden, dat soort zaken. `Een beetje slimme gemeente maakt daar gebruik van.'
Omdat je klein moet beginnen, wordt het initiatief nu eerst in Lelystad uitgewerkt en ontwikkeld. Want, dat is duidelijk wel een doelstelling van Vos, het moet een Lelystadse stichting worden, die vanuit Lelystad heel Nederland bestrijkt. Positieve publiciteit kun je tenslotte nooit genoeg hebben.
Om hier een begin te maken, bereidt de initiatiefgroep nu een burgerinitiatief voor. Daarmee wordt de gemeente om steun gevraagd, om van start te kunnen gaan. Men vraagt niet om een vast bedrag, in eerste instantie. `Mooier zou het zijn, ook als we landelijk gaan, als we bijvoorbeeld 10 euro per deelnemer krijgen. Dan hangt de totale bijdrage van de gemeente ook af van het succes van de actie', meent Vos.
Mensen die enthousiast zijn geraakt door het initiatief, en willen helpen, kunnen contact opnemen via info@svzo.nl. De website is www.svzo.nl. De FlevoPost houdt u op de hoogte over dit initiatief.

HOME