svzo  
HELPT U OOK ?  
  


STATUTAIR

 1. De stichting heeft ten doel:
  a. het duurzaam opruimen van zwerfafval in
  Nederland in Europees verband;
  b. het stimuleren van gezond en nuttig bewegen;
  c. het belang van opgeruimde wijken, plantsoenen,
  parken en landschappen onder de aandacht brengen
  van een breed publiek.
 2. De stichting tracht dit doel te bereiken
  met alle wettige middelen die daartoe
  naar het oordeel van haar bestuur
  noodzakelijk, nuttig
  en/of gewenst zijn of kunnen zijn.
 3. In het bijzonder worden hiertoe
  vrijwilligers geworven en ingezet.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 5. De stichting beoogt een zo groot mogelijk deel
  van de bevolking van Nederland
  bij de realisatie van haar
  doelstelling te betrekken en deze bevolking te
  mobiliseren en onderling te doen samenwerken.
 

Niet de hele dag, niet de hele week maar af en toe een blikje of papiertje opruimen maakt al een wereld van verschil!

 
Loading
bestuur

U doet toch ook mee?

jongen

Een goed doel