svzo  
HELPT U OOK ?  
  


DIT WILLEN WIJ SAMEN MET U BEREIKEN

Doelstelling

Onze doelstelling is een schonere leefomgeving
door het opruimen van zwerfafval samen met
vrijwilligers.

Onze missie is het opruimen van zwerfvuil,
dat is niet alleen nuttig, het stimuleert de
gezondheid als onderdeel van
de dagelijkse beweging.

Wie wil er geen opgeruimde wijken,
plantsoenen, parken en landschappen?
Dit bereiken wij onder het motto niet de hele
dag niet de hele week, maar zo nu en dan een
blikje of papiertje opruimen maakt al een
wereld van verschil.

Door met mensen en organisaties bewust met
zwerfafval om te gaan, willen wij een
mentaliteitsverandering opgang brengen.

lees meer

Niet de hele dag, niet de hele week maar af en toe een blikje of papiertje opruimen maakt al een wereld van verschil!

 
Loading
bestuur

U doet toch ook mee?

jongen

Een goed doel