svzo

 

Welkom op de ANBI pagina van de:
Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers

ANBI

Wat is een anbi? Lees er meer over op de site van de Belastingdienst.
Omdat de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers al sinds 2008 de ANBI status heeft hoeft er geen belasting afgedragen te worden over giften, donaties of sponsoring aan de SVZO.

Dit betekent dat alle inkomsten worden benut om onze doelstellingen te verwezelijken.

Doelstelling

Onze doelstelling is een schonere leefomgeving
door het opruimen van zwerfafval samen met
vrijwilligers.

Onze missie is het opruimen van zwerfvuil,
dat is niet alleen nuttig, het stimuleert de
gezondheid als onderdeel van
de dagelijkse beweging.

Wie wil er geen opgeruimde wijken,
plantsoenen, parken en landschappen?
Dit bereiken wij onder het motto niet de hele
dag niet de hele week, maar zo nu en dan een
blikje of papiertje opruimen maakt al een
wereld van verschil.

Door met mensen en organisaties bewust met
zwerfafval om te gaan, willen wij een
mentaliteitsverandering opgang brengen.

Activiteiten verslag

Bekijk hier ons Activiteiten verslag.

Jaarcijfers

U kunt hier onze jaarcijfers bekijken:
Bekijk hier de jaarcijfers van 2012.
Bekijk hier de jaarcijfers van 2013.
Bekijk hier de jaarcijfers van 2014.
Bekijk hier de jaarcijfers van 2015.
Bekijk hier de jaarcijfers van 2016.
Bekijk hier de jaarcijfers en balans van 2017.
Bekijk hier de jaarcijfers en balans van 2018.

Beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan.

Beloningsbeleid

Er is een bestuurslid verantwoordelijk alle communicatie en uitreiken van materialen.
Dit bestuurslid krijgt daarvoor een vaste onkosten vergoeding van €25,00 per maand.
verder zijn er geen vergoedingen anders dan het uitreiken van afvalgrijpers aan vrijwilligers.

SVZO

Adres gegevens en contact

duif: Apolloweg 281, 8239 DC LELYSTAD
kvk Kvknr.: 39098393
RSIN nummer of Fiscaal nummer: 8177.48490

secretariaat.svzo@gmail.com

U kunt hier onze bestuurssamenstelling bekijken.

Het bestuur

willem Willem Vos, voorzitter.
jan Jan Vos, penningmeester.
olaf Olaf van Dijk, secretaris.

Margo Slotemaker, Bestuurslid.

Jan Gerrit In memoriam.
Jan Gerrit Braaksma,
bestuurslid.
Hans

Hans van Buren,
bestuurslid.

   

 

 

 

 

HOME